Gå til indhold

Rejse og ophold

I menuen herunder finder du informationer om de borgerserviceydelser, som den danske ambassade i Myanmar kan hjælpe dig med.

Har du brug for hjælp i Myanmar?

Du kan henvende dig til Udenrigsministeriet i København på mail til [email protected] og telefon +45 33 92 00 00. Har du akut brug for hjælp i Myanmar kan du kontakte ambassaden på Telefon: +95 1 7513 216 eller +95 1 7513 175 i arbejdstiden udenfor arbejdstiden omstilles der automatisk til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på telefon +45 33 92 11 12 eller mail til [email protected]

Er dit pas ved at udløbe?

Det er et krav at have minimum seks måneder gyldighed tilbage i ens pas ved indrejse til Myanmar.

Hvis du vil søge om fornyelse eller forlængelse af dit danske pas, eller hvis du vil søge om førstegangs pas til dit nyfødte barn, skal du kontakte en dansk diplomatisk repræsentation i regionen. Det kan for eksempel være den danske ambassade i Thailand. Du må regne med at skulle bestille tid for at kunne indgive en ansøgning. Du kan få mere information om pasansøgning på den pågældende repræsentations hjemmeside. 

Rejser til Myanmar

Myanmars myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter Myanmars ambassade for at få bekræftet nedenstående:

Visumpligt, jfr. https://evisa.moip.gov.mm/, der giver turister oplysninger om online visum og immigrationsprocedurer.      

 

For forretningsrejsende er der mulighed for at søge om "visa on arrival" ved ankomsten til Yangon lufthavn. For yderligere oplysninger om nødvendig dokumentation til de enkelte typer visa, ansøgningsformular samt oplysning om pris og procedurer kontakt Myanmars ambassade.

Det er endvidere muligt at søge om visum ved Myanmars ambassader i London, Berlin og Bangkok.

Det er ikke muligt at indrejse i Myanmar på et nødpas. Ved udrejse på et nødpas kræves stempel fra immigrationsmyndighederne.

Danske forlængede pas anerkendes.     

Indrejse kan som udgangspunkt kun ske ad luftvejen. 

Passet skal være gyldigt i 6 måneder fra indrejsedatoen.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte Myanmars ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

 

Læs mere om indrejseregler på Udenrigsministeriets Rejsevejledning til Myanmar

Yderligere information om Pas og visumregler til Myanmar kan findes her: Myanmar pas og visum

Rejser til Danmark

Danmark er en del af Schengen, et kort opholdsvisa til Danmark er et Schengen visa. Et Schengen visa er udstedt med et formål om kortere ophold (mindre end 90 dage) i Danmark og andre Schengen lande. Dette visa giver ikke ret til at bo og arbejde i Danmark. Den tyske ambassade i Yangon har siden 1. september 2022 varetaget fuld Schengen visa repræsentation for Danmark. Alle ansøgninger om Schengen visa (op til 90 dage) skal afsendes via VFS Globals hjemmeside.

Ved andre former for rejser/visum til Danmark bør henvendelse ske til nærmeste danske repræsentation. Dette vil i de fleste tilfælde være den danske ambassade i Bangkok. Læs mere om visa på Bangkok ambassadens hjemmeside Rejse til Danmark (um.dk)

Legalisering

En legalisering er en bekræftelse af underskriften på et dokument. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

 

Danske dokumenter:

Sørg for at få legaliseret dine danske dokumenter i Udenrigsministeriet i København, inden du rejser til Myanmar.

Myndighederne i Myanmar kræver i mange tilfælde at danske dokumenter til brug for f.eks. firmaoprettelse, indgåelse af ægteskab og skilsmisse er legaliseret. I første omgang legaliseret af udenrigsministeriet med et Apostillestempel. Derefter skal dokumentet legaliseres af den danske ambassade i Myanmar, som bekræfter Apostillestemplet samt underskrift overfor Myanmars myndigheder. Endelig skal dokumentet legaliseres af Udenrigsministeriet i Myanmar, hvorefter det er klar til brug.

Du kan kontakte Myanmars udenrigsministeriums legaliseringsafdelinger her:

 

Yangon:

Ministry of Foreign Affairs

Pyay road and Than Ta Man street

Dagon Tsp. Yangon.

Tlf. nr.: +95 01 221540 eller Notary Public Department : +95 01 220244

 

Nay Pyi Taw:

Ministry of Foreign Affairs

Consular Department

Office no. 9

Nay Pyi Taw

Tlf. nr.: +95 067 412063

 

Efter Danmark tiltrådte Apostillekonventionen i januar 2007 kan danske dokumenter kun legaliseres af det danske Udenrigsministerium med et såkaldt Apostillestempel.

Mere information om legalisering af danske dokumenter kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Det er derfor vigtigt at sørge for at få legaliseret sine dokumenter i Udenrigsministeriet i København med et Apostillestempel, før man tager til Myanmar.

 

Dokumenter fra Myanmar:

Dokumenter fra Myanmar, som skal anvendes overfor danske myndigheder, f.eks. i forbindelse med, at en statsborger fra Myanmar ønsker at indgå ægteskab i Danmark, skal også være behørigt legaliseret, for at de danske myndigheder vil anerkende dokumenterne.

Proceduren for legalisering af attester fra Myanmar, der skal bruges i Danmark, er følgende:

1. Officielle dokumenter fra Myanmar, og oversættelser af disse til engelsk *, skal først legaliseres i Myanmars udenrigsministeriums legaliseringsafdelinger:

 

Yangon:

Ministry of Foreign Affairs

Pyay Road and Than Ta Man Street

Dagon Tsp. Yangon.

Tlf. nr.: +95 (0)1 221540 eller Notary Public Department : +95 01 220244

 

Nay Pyi Taw:

Ministry of Foreign Affairs

Consular Department

Office no. 9

Nay Pyi Taw

Tlf. nr.: +95 (0)67 412063

 

2.  Ægtheden af Legaliseringsafdelingens underskrift skal herefter bekræftes af ambassaden. Ambassadens sagsbehandlingstid i legaliseringssager er 1-2 arbejdsdage.

* Bemærk venligst, at ambassaden ikke tager ansvar for indholdet i dokumentets engelske oversættelse. 

Der er et gebyr forbundet med ambassadens assistance, se mere her.

Ambassadens bistands gebyrer

Ambassadens bistand er som udgangspunkt gebyrpligtig. Gebyrerne er fastsat i henhold til bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i Udenrigstjenesten, som du kan læse nærmere om ved at klikke her.

Af gebyrlisten nederst på denne side kan du se listen over gebyrer i konsulære sager.

 

Betaling af gebyr:

Kontant i Myanmar Kyat (MMK) eller US Dollars (USD).

Udstedelse af faktura i DKK (til indbetaling til Danske Bank, jf. nedenfor).

Vi tager desværre ikke imod kreditkort, danske kroner eller anden udenlandsk valuta i kontanter.

Vores danske bankforbindelse er:

Danske Bank
Reg.nr. 0216
Kontonummer No. 4069174426

OBS! For at kunne identificere indbetalingen, er det helt afgørende, at følgende oplysninger er påført ved overførsel:

Ambassadens navn (Yangon)

Efternavn og fødselsdato på den person overførslen vedrører

F.eks.: Yangon, Olsen, 111256

 

Gebyrsatser

Klik her for at se listen over gældende gebyrsatser.