Gå til indhold

Fængsling i Myanmar

Ambassaden kan ikke få dig ud af fængslet, hvis du overtræder opholdslandets love.

Det er Myanmars lovgivning og ikke dansk lov, der gælder ved rejse til landet. Forholdene i Myanmars fængsler er ofte hårde, og ambassaden kan ikke få dig ud af fængsel, hvis du overtræder opholdslandets love. 

Hjælp til fængslede

Hvis du som dansker bliver anklaget og fængslet i Myanmar for overtrædelse af landets lovgivning, har du krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade, hvis du selv ønsker det.

Ambassaden vil hurtigst muligt kunne hjælpe med at etablere kontakt til en advokat, pårørende i Danmark eller andre. Hvis du ønsker det, vil ambassaden aflægge besøg i fængslet samt følge retssagens forløb.

Har du dobbelt statsborgerskab, kan du efter folkerettens regler normalt ikke påkalde dig den ene stats konsulære beskyttelse over for den anden, hvis den anden stat modsætter sig. Endvidere har Danmark ifølge folkeretten ikke ret til at yde konsulær beskyttelse til personer uden dansk statsborgerskab, selv om det i nogle lande tolereres i et vist omfang.

Ingen hjælp med udgifterne

Der opkræves ikke gebyr for ambassadens bistand i fængslingssager, men Udenrigsministeriet og ambassaden kan ikke afholde udgifter i forbindelse med privatpersoners retssager. Udgifter til advokatbistand, ekstraforplejning m.v. skal derfor afholdes af den pågældende selv. Gældende praksis er, at kun efter garantistillelse fra f.eks. vedkommendes pengeinstitut i Danmark, eller efter forudgående indbetaling af beløbet fra familie og venner, kan sådanne udgifter afholdes.

Se Pengeoverførsel for yderligere oplysninger

Advokater i Myanmar 

Klik her for at komme til en liste over engelsktalende advokater i Myanmar, udarbejdet af den britiske ambassade i Yangon.