Gå til indhold

Arv og skifte i udlandet

Udenrigsministeriet kan bistå med at finde en lokal advokat i udlandet

Ifølge gældende danske regler skal et dødsbo behandles i det land, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet. En dansk skifteret er således kun kompetent til at behandle et dødsbo, hvis den afdøde havde bopæl i Danmark.

Ifølge Justitsministeriet er en persons bopæl det land, hvor personen selv eller vedkommendes husstand har deres varige hjem, hvor deres ejendele almindeligvis befinder sig, og hvor personen opholder sig, når vedkommende ikke af særlige grunde midlertidigt opholder sig et andet sted (f.eks. på grund af ferie-, studie- eller forretningsrejse, sygdom eller strafafsoning).

Du skal være opmærksom på, at reglerne for arv og skifte varierer fra land til land. I nogle lande gælder f.eks. det princip, at der skal skiftes i det land, hvor værdierne befinder sig, uanset hvor afdøde boede. Fast ejendom skal således ofte skiftes i det land, hvor ejendommen ligger.

Det er en retslig afgørelse, om skifteretten anser afdøde for at have bopæl i Danmark efter den danske dødsboskiftelov. Det er skifteretten, der efter ansøgning træffer afgørelsen, om et dødsbo i udlandet kan henvises til behandling ved en dansk skifteret. Læs mere på Domstolenes hjemmeside.

Både i Danmark og i udlandet behandles arv og dødsboskifte af skifteretter, advokater og jurister. Derfor anbefaler Udenrigsministeriet, at du benytter en lokal advokat i forbindelse med en arvesag i udlandet.

Hvad kan Udenrigsministeriet hjælpe med?

I forbindelse med sager om arv og skifte i udlandet, herunder dødsboer med berøring til udlandet, kan de danske ambassader normalt kun henvise og formidle kontakt til jurister, advokater, eftersøgningsbureauer, genealoger, arkiver og lign. i det pågældende land. Dit valg og brug af professionel assistance vil altid være dit eget ansvar, og Udenrigsministeriet/de danske ambassader kan ikke drages til ansvar for kvaliteten af den valgte assistance.

Hvis en dansker med bopæl i udlandet ønsker at oprette testamente og ikke kan gøre dette i Danmark, skal vedkommende (i lighed med, hvis det var i Danmark) kontakte en lokal notar i det pågældende land. Udenrigsministeriet udfører ikke notarialforretninger. Udenrigsministeriet kan ikke påtage sig at opbevare eller videreformidle et testamente. Det anbefales, at testamenter opbevares hos rette myndighed i det land, hvor boet vil blive skiftet.

Du skal være opmærksom på, at de såkaldte lovcertifikater, dvs. officielle udtalelser/attestationer om indholdet af dansk ret, udstedes efter anmodning af Justitsministeriet (e-mail kan sendes til Justitsministeriets insolvensretskontor: jm@jm.dk ; att. Insolvensretskontoret). Udenrigsministeriet er ikke bemyndiget til at udstede lovcertifikater.