Gå til indhold

Statsborgerskab

Reglerne vedrørende dansk statsborgerskab er beskrevet i detaljer på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside og kan findes her

En generel regel er, at et barn er dansk statsborger (børn født før 1. juli 2014),

  • Hvis mor er dansk, og barnet er født efter den 1. januar 1979
  • Hvis far er dansk og gift med barnets mor
  • Hvis barnet er født i Danmark efter 1. februar 1999
  • Et barn født i udlandet udenfor ægteskab af en dansk far og en udenlandsk mor bliver dansk statsborger, hvis forældrene efterfølgende gifter sig inden barnets 18. år

En generel regel er, at et barn er dansk statsborger (børn født 1. juli 2014 eller senere),

  • Hvis en af forældrene (eller medmoren) er dansk, uafhængigt om forældrene er gift eller ej.

Ved fødsel i udlandet (22 års-reglen)

Generel regel er, at dansk indfødsret for personer født uden for Danmark fortabes ved det fyldte 22. år.

Indfødsretten kan dog bevares hvis:

  • Personen inden sit fyldte 22. år har været bosiddende i Danmark (normalt betragtes ophold i tilsammen mindst et år som tilstrækkeligt)
  • Personen inden det fyldte 22. år har opholdt sig i Danmark under forhold som indikerer et tilhørsforhold til landet
  • Tab af dansk indfødsret vil gøre personen statsløs

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for nærmere oplysning om ansøgning om bevarelse af sit danske statsborgerskab. Yderligere information herom kan findes her.