Gå til indhold

Kørekort

Danske kørekort

Ansøgning om kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden. Ansøgningen videresendes til Københavns Borgerservice, da kørekort udelukkende udstedes i Danmark af de kommunale myndigheder.

Den typiske ekspeditionstid er på 3-4 uger fra ansøgningen er indgivet på ambassaden til vi modtager det nye kørekort.

Husk at opgive telefonnummer og evt. e-mailadresse, så vi kan kontakte dig, når kørekortet er modtaget.

Danskere med fast bopæl i udlandet kan ikke få udstedt dansk duplikatkørekort eller kørekort i anledning af fornyelse

Ifølge EU direktiv 2006/126/EF, med start den 1. januar 2017, kan personer med et dansk kørekort og som ikke har deres sædvanlige opholdssted i Danmark, ikke længere ansøge om fornyelse af kørekort eller få udstedt dansk duplikatkørekort på den danske ambassade i Yangon. Med sædvanlig opholdssted menes det land, hvor personen opholder sig mindst 185 dage i et kalenderår. Reglen gør sig ikke gældende ved ansøgning om internationalt kørekort.

Personer som har et dansk kørekort og som ikke har sædvanligt opholdssted i Danmark, henvises til politimyndighederne i deres bopælsland, for at ansøge om fornyelse af kørekort. Dette kan gøres på grundlag af en erklæring fra de danske politimyndigheder som bekræfter indehaverens rettigheder. Denne erklæring kan opnås ved at sende en skriftlig ansøgning til:

Rigspolitiet, Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort

Polititorvet 14 , 1780 København V, Danmark

E-mail: pol-paskorekort@politi.dk

Almindeligt dansk/EU kørekort

Udfyld og underskriv et ansøgningsskema. Husk at anføre adresse og telefonnummer i Myanmar samt eventuel adresse i Danmark.

Medbring: 

Er du 70 år og skal du have fornyet dit danske/EU-kørekort, skal der sammen med ansøgningen indsendes en attest, der skal være udfyldt og underskrevet af din lokale læge. Attesten findes på Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. kørekortattest.

Find gebyrsatser her.

Internationalt dansk kørekort

Udfyld og underskriv et ansøgningsskema. Husk at anføre adresse og telefonnummer i Myanmar, samt eventuel adresse i Danmark.

Medbring:

Find gebyrsatser her.
Vær opmærksom på, at kan ID ikke fastslås ved at forevise eksisterende kørekort eller pas, skal du desuden forevise original dåbs- eller navneattest.

Midlertidigt kørekort

Mistes kørekortet under ferie, vil de danske repræsentationer efter kontrolcheck med Københavns Borgerservice kunne udstede en attest på, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

Find gebyrsatser her.