Gå til indhold

Indgåelse af æegteskab i Danmark

Generelle oplysninger

Ved indgåelse af ægteskab i Danmark mellem en dansk statsborger og en Myanmar statsborger skal en ægteskabserklæring udfyldes og sendes sammen med den relevante dokumentation. Kopier kan sendes i første omgang, hvorefter originaler skal fremvises ved personligt fremmøde. Efterfølgende vil din kommune afgøre, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udstede en såkaldt prøvelsesattest. Vielsen må ikke foretages, før der er udstedt en prøvelsesattest. Attesten er gyldig i fire måneder.

For yderligere oplysninger om nødvendig dokumentation og procedure i forbindelse med vielse i Danmark se følgende links:

Når I vil giftes (borger.dk) samtDokumentationskrav for vielse (kk.dk)

Dokumentationskrav og legalisering deraf

Ambassaden har erfaring med, at de danske myndigheder kræver følgende dokumentation af udenlandske statsborgere:

  1. Fødselsattest.
  2. Civilstatusattest (Læs mere her)
  3. Evt. skilsmisseattest, - eller i tilfælde af tidligere ægtefælles død, dødsattest.
  4. Evt. navneændringsattest, hvis relevant.
  5. Kopi af pas.

De originale dokumenter skal forinden indgåelse af ægteskab legaliseres på følgende måde:

Attesterne og oversættelser af disse til engelsk * legaliseres først i én af udenrigsministeriet i Myanmars legaliseringsafdelinger:

Yangon

Ministry of Foreign Affairs

Pyay Road and Than Ta Man Street

Dagon Tsp. Yangon.

Tlf. nr.: +95 (0)1 221540 eller Notary Public Department : +95 (0)1 220244.

Ved internationale opkald undlad "0".

eller

Nay Pyi Taw

Ministry of Foreign Affairs

Consular Department

Office no. 9

Nay Pyi Taw

Tlf. nr.: +95 067 412063

Ved internationale opkald undlad "0".

 

Herefter skal dokumenterne legaliseres af ambassaden i Yangon.

*Bemærk at ambassaden forbeholder sig ret til at afvise at legalisere en oversættelse, som er behæftet med betydningsforstyrrende fejl trods det, at den allerede måtte være legaliseret i herværende udenrigsministerium.

OBS! Ambassaden kan kun legalisere originale dokumenter og kan ikke bistå med legalisering af kopier af attester fra udenrigsministeriet i Myanmar.

Gebyr: Se "Gebyrer".

Registreret partnerskab

To personer af samme køn kan lade deres partnerskab registrere, forudsat ægteskabsbetingelserne er opfyldt.

Derudover kræves det, at mindst en af parterne er dansk, islandsk, norsk eller svensk statsborger og har bopæl i Danmark, eller at begge parter har haft bopæl i Danmark i de seneste to år før registreringen.

To udlændinge eller to personer, der bor i udlandet, kan således ikke få deres partnerskab registreret i Danmark (se evt. www.retsinformation.dk).