Spring til indhold

Pengeoverførelser

Er du turist i Myanmar, og har mistet dine penge, har du bl.a. nedenstående muligheder for pengeoverførsel. Først bør du dog anmelde tyveriet, eller at pengene er mistet til politiet, som udsteder en politirapport. Rapporten skal du senere bruge til forsikringsselskabet.

Western Union ekspresoverførsel

En hurtig løsning i forbindelse med ekspresoverførsel af penge er overførsel via Western Union Money Transfer, som er et af verdens største netværk med mere end 150.000 agenter på verdensplan.

Det er muligt både at sende penge online og overføre via kontant indbetaling til en af deres mange agenter. Oplysning om nærmeste agent kan fås ved henvendelse til deres kundeservice i Danmark, tlf. nr.
(+45) 80 20 03 03.

I Myanmar er det fortrinsvis banker, som er agenter for Western Union.

Sådan gør man ved kontant indbetaling via en Western Union agent:

Din reference i Danmark indbetaler penge (plus overførselsgebyr) til Western Union-agenten, og får en kvittering for overførslen påført et kontrolnummer.
Din reference kontakter dig og informerer dig om, at pengene er indbetalt og oplyser dig om kontrolnummeret.

Du kan derefter henvende dig til en hvilken som helst agent for Western Union i Myanmar og få udbetalt det overførte beløb mod forevisning af pas. Du skal samtidig kunne oplyse for- og efternavn på den person, som har indbetalt pengene, beløbets størrelse samt kontrolnummeret.

Overførsel via Ambassaden

I nødstilfælde, dvs. hvor andre overførselsmåder ikke er mulige, kan ambassaden være behjælpelig med en pengeoverførsel via Udenrigsministeriet - men bemærk, at det principielt kun er i forbindelse med hjemrejse til Danmark, at ambassaden kan bistå. Du skal ligeledes være opmærksom på, at Udenrigstjenestens bistand med pengeoverførsel er pålagt et gebyr, som bliver lagt oveni det beløb der ønskes overført (for at se ambassadens gebyr for pengeoverførsler klik her).

Sådan gør man:

Ved din henvendelse til ambassaden skal du opgive navn, adresse, cpr.nr., årsag til den opståede nødsituation og oplyse størrelsen af skyldige/nødvendige beløb til brug for din hjemrejse. Desuden skal du opgive navne, adresser og kontaktnumre på din/dine referencer i Danmark, som skal indbetale pengene til Udenrigsministeriets konto i Danske Bank.

For din egen skyld anbefaler ambassaden, at du om muligt opgiver mere end én reference, hvis vedkommende f.eks. skulle være svær at få fat på. Du skal være opmærksom på, at ambassaden kun kan hjælpe dig, hvis referencen er villig til at indbetale penge til Udenrigsministeriet.

Vi kontakter herefter Udenrigsministeriet i Danmark, som sætter sig i forbindelse med din reference og aftaler, hvorledes pengene skal indbetales. Så snart dette er gjort, meddeler Udenrigsministeriet ambassaden, at vi kan udbetale pengene til dig.

Pengene udbetales i Myanmar Kyat (MMK) til dig personligt her på ambassaden.