Spring til indhold

Mistede pas eller andre dokumenter

Mister du dit danske pas, kan Den danske ambassade i Yangon udstede et provisorisk pas mod et gebyr på 1.010 DKK.

I helt særlige tilfælde kan det også være muligt at få udstedt et midlertidigt pas uden for ambassadens almindelige åbningstider, men der skal være tungtvejende grunde til det, f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien, som nødvendiggør, at du skal hurtigt hjem. I sådanne tilfælde kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på tlf. +45 33921112 eller e-mail: BBB@um.dk, som efter en konkret vurdering af sagen vil forsøge at hjælpe dig. Det bemærkes, at der kan være tilfælde, hvor det ikke vil være praktisk muligt for ambassaden at hjælpe dig uden for åbningstid.

Har du brug for at få et midlertidigt pas uden for ambassadens almindelige åbningstider, opkræves et forhøjet gebyr. Det forhøjede gebyr reflekterer den gennemsnitlige samlede ekstra tid, som ambassadens medarbejdere skal anvende for at yde service på et tidspunkt, hvor ambassaden eller konsulatet ellers er lukket. Gebyret dækker bl.a. medarbejdernes transporttid og tiden anvendt på åbning og lukning af ambassaden.

Ved udstedelse af et provisorisk pas uden for ambassadens kontortid opkræves et gebyr på 2.355 DKK. Hvis der i samme ekspedition udstedes flere midlertidige pas, opkræves et gebyr på 2.355 DKK for det første pas og herefter 1.010 DKK pr. pas.

Ved udstedelse af et provisorisk pas på ambassadens officielle lukkedage opkræves et gebyr på 3.365 DKK. Hvis der i samme ekspedition udstedes flere midlertidige pas, opkræves der et gebyr på 3.365 DKK for det første pas og herefter 1.010 DKK pr. pas.

Du skal være opmærksom på, at det danske provisoriske pas er et tidsbegrænset rejsedokument. Der er ikke samme sikkerhed for, at dette dokument anerkendes af udenlandske myndigheder på samme vilkår som det almindelige pas.

Det provisoriske danske pas er først og fremmest beregnet til at gøre det muligt at rejse hjem.

Hvor skal du henvende dig

Husk at henvende dig på den lokale politistation for at melde dit pas stjålet eller bortkommet og husk at få en kopi af anmeldelsen eller en kvittering fra politiet. Ambassaden og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.