Spring til indhold

Dødsfald i Myanmar

Så snart ambassaden får meddelelse om et dødsfald i Myanmar, vil ambassaden via Udenrigsministeriet sørge for, at dansk politi hurtigst muligt underretter de nærmeste pårørende i Danmark, hvis de ikke allerede er underrettet.

Ambassaden kan vejlede og bistå med kremering og/eller hjemtransport af urne eller kiste – eller med lokal begravelse, men ambassaden kan ikke betale for begravelses- og transportudgifterne.

Såfremt den afdøde er forsikret, betales udgifterne til hjemtransport af forsikringsselskabet, og ambassaden vil modtage informationer fra afdødes danske forsikringsselskab om de pårørendes ønsker med hensyn til begravelse og hjemtransport. De pårørende vil derfor normalt ikke være i forbindelse med ambassaden, men kun med forsikringsselskabet.

Er afdøde ikke forsikret, skal udgifterne til hjemtransport og evt. kremering dækkes af pårørende eller afdødes egne midler.

Når ambassaden har aftalt med de pårørende, hvorledes de ønsker forholdt med hensyn til hjemtransport m.v., og så snart det nødvendige beløb er overført (se kontooplysninger), vil ambassaden i samarbejde med en bedemand i Myanmar sørge for at arrangere kremering og hjemtransport i henhold til de pårørendes ønsker.

Ved hjemtransport af urne eller kiste skal ambassaden have oplysning om modtagende bedemand i Danmark.