Spring til indhold

Gebyrer

Ambassadens bistand er som udgangspunkt gebyrpligtig. Gebyrerne er fastsat i henhold til bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i Udenrigstjenesten, som du kan læse nærmere om ved at klikke her.

Af gebyrlisten nederst på denne side kan du se listen over gebyrer i konsulære sager.

Betaling af gebyr:

  • Kontant i Myanmar Kyat (MMK) eller US Dollars (USD).
  • Udstedelse af faktura i DKK (til indbetaling til Danske Bank, jf. nedenfor).

Vi tager desværre ikke imod kreditkort, danske kroner eller anden udenlandsk valuta i kontanter.

Vores danske bankforbindelse er:

Danske Bank
Reg.nr. 0216
Kontonummer No. 4069174426

OBS! For at kunne identificere indbetalingen, er det helt afgørende, at følgende oplysninger er påført ved overførsel:

Ambassadens navn (Yangon)

Efternavn og fødselsdato på den person overførselen vedrører

F.eks.: Yangon, Olsen, 111256

Gebyrsatser

Klik her for at se
listen over gældende gebyrsatser.