Spring til indhold

Provisorisk pas

Ambassaderne har i dag kun mulighed for selv at udstede denne type pas, idet alle andre pas udstedes i Danmark.

Det provisoriske pas består af et enkelt papirark foldet tre gange i format 88 mm x 125 mm. Passet indeholder persondataside, 3 viseringssider og 2 tekstsider.

Ambassaden kan efter ansøgning udstede et provisorisk pas, når det - f.eks. af tidsmæssige grunde - ikke vil være muligt at udstede et nyt almindeligt pas eller forlænge gyldigheden af et eksisterende pas, f.eks. ved bortkomst/tyveri.

Det provisoriske pas er anmeldt overfor de udenlandske grænsekontrolmyndigheder på lige fod med det danske rejsepas, men det kan alligevel ikke udelukkes, at (videre)rejse på et provisorisk pas eventuelt kan give anledning til problemer ved visse rejsemål, jf. Udenrigsministeriets hjemmeside Pas og Visum.

Passets gyldighed:

Et provisorisk pas udstedes kun med en gyldighed for det tidsrum, der er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der skal gennemrejses, men ikke ud over 1 år. Det bliver som udgangspunkt inddraget ved indrejsen i Danmark.

Ansøgningsvejledning:

Når det provisoriske pas er udstedt, vil det være nødvendigt at få et udrejsestempel, inden du kan rejse ud af Myanmar. Udrejsestempel skal afhentes hos immigrationskontoret i Yangon:

Immigration Office

No. 122 Pansodan Road,

Kyauk Ta Da Township

Yangon

OBS: Det er dit eget ansvar at sikre dig et udrejsestempel, og derfor bør du sikre dig,  at du afsætter tid dertil. Efterfølgende kan du bruge dit provisoriske pas til at forlade Myanmar.

Gebyr: Se "Gebyrer".

Ekspeditionstid: 1-2 dage.