Spring til indhold

Indhentelse af straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

 Rigspolitiet
 Administrationsafdelingen
 Center for Almen Jura
 Kriminalregisteret
 Polititorvet 14
 1780 København V
 Tlf. nr.: +45 33 14 88 88 - Fax: +45 31 21 02 20 
 E-Mail: adm-kriminalregister@politi.dk eller khr-kr@politi.dk

Anmodningen kan sendes pr. brev sammen med kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, en kort, underskrevet anmodning om udstedelse af straffeattesten med oplysning om, hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til.

Attesten er gratis. Det er oplyst, at attesten normalt vil kunne udstedes indenfor 1-2 dage, hvortil kommer forsendelse.

For yderligere oplysninger om danske straffeattester se politiets hjemmeside, hvor straffeattesten også kan bestilles digitalt, hvis ansøger har NEM-ID.

Såfremt du skal bruge straffeattesten overfor myndigheder i Myanmar, bør du anmode om udstedelse af en attest på engelsk. Denne attest vil i visse tilfælde skulle legaliseres af Udenrigsministeriet, oversættes til burmesisk og legaliseres her på ambassaden samt af Myanmars udenrigsministeriums legaliseringsafdeling. Husk at spørge den myndighed i Myanmar, der skal se straffeattesten, om dette.