Spring til indhold

Praktik med fokus på kommunikation, politik og udvikling i efteråret 2018

Kan du se dig selv i et dynamisk internationalt miljø, hvor du får en unik mulighed for at følge dansk udenrigspolitik og udviklingsarbejde i et land, der befinder sig i en historisk forandringsproces?

Praktikophold på ambassaden i Yangon, Myanmar
Den danske ambassade i Myanmar søger en praktikant med stærke kommunikationsevner og flair for politik til at indgå aktivt i det daglige arbejde med at fremme danske interesser og styrke Danmarks samarbejde med Myanmar. Som praktikant vil du få mulighed for at få praktisk erfaring med både kommunikation, politik, diplomati og udviklingssamarbejde i et land, der er midt i en historisk demokratisk forandringsproces.

Varierende arbejdsområder 
Som praktikant vil du bidrage til ambassadens dækning af indenrigs- og udenrigspolitiske forhold i Myanmar samt spørgsmål vedrørende fredsprocessen, menneskerettigheder, den økonomiske situation og Danmarks udviklingssamarbejde inden for f.eks. god regeringsførelse. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. deltagelse som observatør i møder, informationsindsamling samt udarbejdelse af mindre analyser, artikler, præsentationer og lignende. Praktikanten vil også få medansvar for at gennemføre ambassadens kommunikationsstrategi og bidrage aktivt til udvikling af ambassadens profil på de sociale medier. Derudover vil du deltage i gennemførelsen af diverse arrangementer og besøg. Som praktikant på en mindre ambassade vil du få mulighed for at samarbejde tæt med de fleste udsendte og lokale medarbejdere og dermed få indblik i et bredt udsnit af ambassadens arbejdsområder.

Dine kvalifikationer
Vi søger en kandidatstuderende, som er dansk statsborger eller har tilknytning til Danmark. Vi forventer, at du er ansvarsbevidst, arbejdsom og positivt indstillet over for at varetage forskellige arbejdsopgaver, herunder ikke går af vejen for de mere rutinemæssige opgaver. Du skal kunne løse opgaver selvstændigt, men også kunne indgå i samarbejde med andre. Det er vigtigt, at du har gode dansk- og engelskkundskaber i skrift og tale. Kendskab til og interesse for Sydøstasien vil være en fordel.

Praktiske forhold
Praktikforløbet strækker sig fra den 1. august 2018 til den 31. januar 2019. Der vil blive taget højde for, at praktikken skal indgå i et studieforløb, og derfor vil praktikken blive tilrettelagt på en måde, der sikrer meritoverførsel i overensstemmelse med reglerne på dit studiested. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Praktikken er ulønnet, men ambassaden yder støtte til refusion af konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet op til max 4000 kr. pr. md.

Søg senest fredag d. 2. marts 2018
Send din ansøgning (max 1 side og skrevet på dansk) bilagt CV, eksamensudskrifter og anbefalinger i ét samlet PDF-dokument til: ygnamb@um.dk og sigagn@um.dk. I emnefeltet skal der stå ”Praktikansøgning + navn”. Du kan forvente svar senest 6 uger herefter. Læs mere om ambassadens aktiviteter på https://www.facebook.com/dkinmyanmar/

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte ambassadens nuværende praktikant, Signe Rázga Agnild, på e-mail: sigagn@um.dk.

Download praktikopslaget som PDF her.