Spring til indhold

Praktik med fokus på kommunikation, politik og udvikling i foråret 2020

Kan du se dig selv i et dynamisk internationalt miljø, hvor du får en unik mulighed for at følge dansk udenrigspolitik og udviklingsarbejde i et land, der befinder sig i en historisk forandringsprocess?

Praktikophold på ambassaden i Yangon, Myanmar

Den danske ambassade i Myanmar søger en praktikant med stærke kommunikationsevner og flair for politik og udvikling til at indgå aktivt i det daglige arbejde med at fremme danske interesser og styrke Danmarks samarbejde med Myanmar. Som praktikant vil du få mulighed for at få praktisk erfaring med både kommunikation, politik, diplomati og udviklingssamarbejde i et land, der befinder sig i en historisk demokratisk forandringsproces.

Varierende arbejdsområder

Som praktikant vil du som hovedopgave i samarbejde med ambassadens kommunikationsrådgiver få medansvar for videreudvikling og implementering af ambassadens kommunikationsstrategi og for at bidrage til udvikling af ambassadens profil på de sociale medier. Derudover vil du bidrage til ambassadens dækning af indenrigs- og udenrigspolitiske forhold i Myanmar og Danmarks udviklingssamarbejde. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. deltagelse som observatør i møder, informationsindsamling samt udarbejdelse af mindre analyser, artikler, præsentationer og lignende. Derudover vil du deltage i gennemførelsen af diverse arrangementer og besøg. Som praktikant på en mindre ambassade vil du få mulighed for at arbejde tæt sammen med de udsendte og de lokale medarbejdere og dermed få indblik i et bredt udsnit af ambassadens arbejdsområder.

Dine kvalifikationer

Vi søger en kandidatstuderende, gerne inden for kommunikationsområdet/journalistik. Du skal være dansk statsborger eller have tilknytning til Danmark. Vi forventer, at du er ansvarsbevidst, arbejdsom og positivt indstillet over for at varetage forskellige arbejdsopgaver, herunder ikke går af vejen for de mere rutinemæssige opgaver. Du skal kunne løse opgaver selvstændigt, men også kunne indgå i samarbejde med andre. Det er vigtigt, at du har gode dansk- og engelsk sprogkundskaber i skrift og tale. Kendskab til og interesse for Sydøstasien vil være en fordel.

Praktiske forhold

Praktikforløbet strækker sig fra den 1. februar 2020 til den 31. juli 2020. Der vil blive taget højde for, at praktikken skal indgå i et studieforløb, og derfor vil praktikken blive tilrettelagt på en måde, der sikrer meritoverførsel i overensstemmelse med reglerne på dit studiested. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Praktikken er ulønnet, men ambassaden yder støtte til refusion af dokumenterede udgifter ved praktikopholdet op til max 4000 kr. pr. md.

Søg senest søndag den 8. september 2019

Send din ansøgning (max 1 side og skrevet på dansk) bilagt CV, eksamensudskrifter og anbefalinger i ét samlet PDF-dokument til ygnamb@um.dk og linchi@um.dk. I emnefeltet skal der stå ”Praktikansøgning” + dit navn. Du kan forvente svar senest 6 uger herefter. Læs mere om ambassadens aktiviteter på: https://www.facebook.com/dkinmyanmar/

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte ambassadens nuværende praktikant, Line Riis Christiansen, på e-mail: linchi@um.dk