Spring til indhold

Myanmar i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 676.590 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 52.983.829 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 0,83 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 65,65 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 1.190 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) 8,43 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) 3.936.120.000 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) 74,29 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 53,50 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) - Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) 74,40 Procent (%) Link til kilde